Stolpersteine Zwolle
Sponsoring/Giften

ANBI-status - Verworven in 2013
Giften aan onze stichting zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

In verband met de ANBI-status verstrekken we hieronder de volgende gegevens.

Naam: Stichting Zwolse Stolpersteine.

RSIN of fiscaal nummer: 852560886.

Contactgegevens: Zie de pagina Contact op deze website.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden: De namen van de bestuursleden en overige medewerkers kunt u vinden op de pagina Medewerkers op deze website.

Doelstelling: Zie de statuten van de stichting die onder aan de pagina Stichting op deze webiste gedowload kunnen worden..

Beleidsplan: Een beleidsplan voor de periode van 2014 en daarna is momenteel in de maak. Het zal in 2014 worden gepubliceerd en onder aan de pagina Stichting op deze website te downloaden zijn.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Activiteitenverslag: Het activiteitenverslag/jaarverslag 2013 zal in het begin van 2014 worden gepubliceerd en onder aan de pagina Jaarstukken op deze website te downloaden zijn.

Financiële verantwoording: Het financieel jaarverslag 2013 zal in het begin van 2014 worden gepubliceerd en onder aan de pagina Jaarstukken op deze website te downloaden zijn.

Voorgenomen bestedingen: In 2014 zullen de eerste stolpersteine worden gelegd in Zwolle. Voor de kosten daarvan, zie de pagina Financiën op deze website.