Stolpersteine Zwolle
Sponsoring/Giften

ANBI-status - Verworven in 2013
Giften aan onze stichting zijn voor 125% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

In verband met de ANBI-status verstrekken we hieronder de volgende gegevens.

Naam: Stichting Zwolse Stolpersteine.

RSIN of fiscaal nummer: 852560886.

Contactgegevens: Zie de pagina Contact op deze website.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden: De namen van de bestuursleden en overige medewerkers kunt u vinden op de pagina Medewerkers op deze website.

Doelstelling: De Stichting Zwolse Stolpersteine stelt zich statutair ten doel: "Het doen plaatsen van Stolpersteine voor in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte joodse Zwollenaren en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." De statuten van de stichting kunnen op de pagina Stichting op deze website gedownload worden.

Beleidsplan: De stichting kent geen afzonderlijk beleidsplan. 

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden en overige vrijwilligers doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Activiteitenverslag: Activiteitenverslagen worden als downloads gepubliceerd op de pagina Jaarstukken op deze website.

Financiële verantwoording: Jaarverslagen worden als downloads gepubliceerd op de pagina Jaarstukken op deze website.

Voorgenomen bestedingen: De totale kosten van het project zullen naar verwachting € 75.000 bedragen. Zie de pagina Financiën op deze website.