Stolpersteine Zwolle
Medewerkers

Het uit vrijwilligers bestaande bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld: Jaap Hagedoorn (voorzitter), Piet den Otter (secretaris), Martin Hemmink (penningmeester), Felicia van der Maden en Tanja van den Berg.

Naast bestuursleden kent de Stichting andere vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Momenteel zijn dit: Tineke de Danschutter (biografieën), Marco Groen (opsporen na- en naastbestaanden), Wim Huijsmans (historisch onderzoek HCO), Jan la Faille (website), José Martin (informatie uit Herinneringscentrum Westerbork), Peter Riemersma (historisch onderzoek Duitse vluchtelingen), Wim de Ruiter (huizenonderzoek, content Struikelstenen Gids) Liezekee de Vos (opsporen van na- en naastbestaanden) en Ineke Walrave (fotografie).