Stolpersteine Zwolle
Instemming

De Gemeente Zwolle heeft aangegeven mee te willen werken aan het project door de plaatsing van de stenen in de openbare ruimte mogelijk te maken.

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat eventuele nabestaanden geen bezwaren hebben en dat de Stichting contact zoekt met de huidige bewoners van de huizen waarvoor de stenen gelegd zullen worden. Ook moet het technisch mogelijk zijn de stenen te leggen. Niet alle huizen die in aanmerking komen bestaan nog. In dat geval zal een passende oplossing in de buurt van de locatie gezocht worden. 

De Stichting draagt zorg voor het historisch onderzoek en de organisatie van het daadwerkelijk vervaardigen en leggen van de gedenkstenen. Kunstenaar Gunter Demnig zorgt voor productie en plaatsing van de stenen.

Bekendheid
In het verlengde van de plaatsing geeft de Stichting waar mogelijk bekendheid aan de persoonlijke geschiedenis van de slachtoffers. De Stichting heeft niet het voornemen eigen publicaties, tentoonstellingen en dergelijke tot stand te brengen. Wel zal zij derden daartoe stimuleren, onder andere door de verzamelde informatie op geëigende, openbaar toegankelijke (digitale) plekken onder te brengen.